Gæsteregistrering

For at registrere dig og evt. ledsager, skal du anvende nedenstående formular.
Hvis I er flere end to, som skal registreres, bedes du benytte formularen flere gange.

Rejsedetaljer
(f.eks. 7001234)
*
Gæst 1
Titel*
*
*
(såfremt forsikring er tegnet via kreditkort bedes du anføre kortnr.)
*
*
*
(skrives ddmmåååå)
*
*
(skrives ddmmåååå)
*
(skrives ddmmåååå)
*
Evt. gæst 2
Titel(såfremt forsikring er tegnet via kreditkort bedes du anføre kortnr.)
(skrives ddmmåååå)
(skrives ddmmåååå)
(skrives ddmmåååå)
Hjemmeadresse
*
*
*
*
*
*
Nødkontakt
*
*
*
Kahyt- eller værelsestype:
Ønsket sengekonfiguration

*