Generelle betingelser

Betalingsvilkår
Depositum forfalder samtidigt med at rejsen bekræftes. For krydstogter bestilt mindre end 120 dage før afrejse opkræves fuld betaling ved rejsens bekræftelse. Med hensyn til krydstogtsdelen af ferien (opholdet ombord på skibet) forudsættes det, at du har læst og accepteret rederiets vilkår og betingelser. Herunder især de afbestillingsgebyrer, der vil være gældende efter booking. Såfremt du ikke har modtaget ovennævnte vilkår og betingelser (terms and conditions), eller har spørgsmål til tekst og indhold, anmoder vi dig om at kontakte os, FØR du bekræfter rejsen. Endeligt skal det anføres, at de anførte krydstogt destinationer er vejledende og til enhver tid kan blive ændret og/eller annulleret, såfremt rederiet skønner dette nødvendigt med henvisning til vind, vejr eller gæsternes sikkerhed og komfort.

Hvor andet ikke fremgår, er det normalt at betale drikkepenge (tips, gratuity) ombord på krydstogtskibe. For at gøre det nemmere, tilskriver mange rederier kontoen ombord med ca. 11 – 15 US$ pr. dag pr. person. Ydermere tillægges typisk 15 – 18 % i drikkepenge ved køb af drinks, vin m.v.

Annullering af rejsen
Efter Bella Vista (BV) har modtaget en skriftlig bekræftelse, vil de, af rederiet anførte afbestillingsregler og gebyrer, være gældende. Afbestillingsgebyrer fremgår af rederiets brochure. Eventuel manglende rettidig betaling af depositum, eller manglende rettidig betaling af restbeløb, vil af rederiet blive sidestillet med en annullering af rejsen, med deraf skyldige annulleringsgebyrer.

Rederiet og BV forbeholder sig ret til, efter egen vurdering, at annullere enhver rejse med henvisning til ”force majour”, udbrud af sygdom, naturkatastrofer eller politisk ustabilitet i området samt i tilfælde af manglende tilslutning til rejsen. Rederiet og BV erstatningsansvar er begrænset til refundering af allerede indbetalte beløb. BV og rederiet påtager sig ikke noget ansvar for flybilletter, hoteller m.v. der er erhvervet fra tredjemand, herunder flybilletter erhvervet med bonuspoint. I tilfælde af ufrivillig annullering af en rejse, vil rederiet og BV vil søge, at tilbyde en erstatningsrejse af tilsvarende kvalitet og pris, men prisen herfor kan variere i forhold til den oprindelige rejse. Det skal oplyses, at der ikke ydes erstatning og/eller refusion for annulleringer, der kan henføres til forhold, der var almindeligt kendt før afrejsedato.

Ændring af rejsen
Foretager du ændringer af rejsen efter skriftlig bekræftelse, opkræver BV – såfremt sådanne ændringer er mulige – et ændringsgebyr på kr. 125,- pr. person, i tillæg til de eventuelle gebyrer som opkræves af luftfartselskab, hotel rederi eller tredje part.

Fly, visum & pas
Vilkår for flytransport er fastsat af de enkelte luftfartsselskaber og/eller IATA. Opmærksomheden henledes på restriktioner med hensyn til bagage, samt særlige vilkår vedrørende ændring og refundering af flybilletter, bl.a. solgt som del af et pakkearrangement (grupperejser). Der kan være restriktioner på alle typer af flybilletter, således også på Business Class eller First Class billetter. Især gruppe billetter er ofte pålagt særlige restriktioner, uanset klasse. Ydermere skal det oplyses, at eventuelle lufthavnsafgifter og skatter, der kun kan opkræves kontant i udlandet, ikke er indeholdt i de oplyste priser. Er du dansk statsborger på almindelig ferierejse vil du – for destinationer hvor et visum er nødvendigt – modtage information herom fra BV. Der tages forbehold for særlige personlige forhold, ligesom tilfælde af du tidligere eventuelt er nægtet indrejse og eller er udvist fra et land. Endelig er der særlige regler hvis der er tale om forretningsrejser, eller for journalister. I disse tilfælde påhviler det den rejsende selv at undersøge vilkår for visum til destinationen.

Hvis du eller din rejseledsager er udenlandsk statsborger, påhviler det ligeledes dig selv at undersøge visum pligt.

Hvor der måtte være behov for visum, er det den rejsende der skal tilvejebringe dette. Omkostningen til udstedelse af visum betales af den rejsende og er ikke indeholdt i prisen. I tilfælde af rederier arrangerer gruppe visum (f.eks. men ikke begrænset til Egypten, Vietnam eller andre lande), kan rederiet tilskrive omkostningerne inklusiv handling til kontoen ombord. Uagtet rederierne tilbyder at arrangere gruppe visum, kan det medføre at man udelukkende må deltage i de af rederierne arrangerede landarrangementer. Hvis man ønsker at undgå dette, bør man arrangere et individuelt visum.

Vi gør opmærksom på, at de af BV oplyste flytider, flynumre, terminalnumre & sædenumre er vejledende. BV kan ikke holdes ansvarlig såfremt et flyselskab, eller en lufthavn, ændrer en eller flere af ovenstående faktorer.

VIGTIG!
Uanset normale indrejseregler skal alle rejsende på krydstogt (også børn og babyer) have eget gyldigt pas, med en løbetid på minimum seks måneder efter hjemkomst. Børn, der rejser med andre end deres forældre og/eller med forældre med andet efternavn, bedes kontakte os inden afrejse. Såfremt dit pas indeholder stempel fra indrejse i Israel bedes du ligeledes kontakte os, da dette udelukker indrejse i flere lande.

Oplysningsforpligtigelser for rejsende til USA
Fra den 12. januar 2009 stilles der skærpede krav for rejsende til USA under Visa Waiver programmet. Inden afrejse skal der afgives en række oplysninger via hjemmesiden: https://esta.cbp.dhs.gov

Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger, samt rigtigheden af disse, alene påhviler den rejsende. Manglende, eller mangelfuld afgivelse af oplysninger, kan medføre omfattende konsekvenser for den rejsende. BVT har intet ansvar for (korrekt) afgivelse af ovennævnte oplysninger, hvorfor BV ikke kan blive erstatningsansvarlig for problemer der måtte udspringe grundet manglende, mangelfulde eller forkerte oplysninger.

Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af oplysninger skal rettes til den amerikanske ambassade i Danmark – for flere oplysninger se: http://denmark.usembassy.gov/

Forsikringsforhold
Opmærksomheden henledes på de vilkår og gebyrer, der er gældende for afbestilling af rejsen, for eksempel som følge af sygdom. Således anbefaler vi dig, at tegne en sygeafbestillingsforsikring, der dækker pludselig opstået sygdom i perioden mellem booking og afrejsen. Vilkår og pris fremgår af forsikringspapirerne. Denne type forsikring skal senest tegnes samtidigt med bekræftelse af rejsen. På samme måde anbefaler vi dig, at tegne en rejsesygeforsikring, der dækker omkostninger i forbindelse med pludselig opstået sygdom under din rejse.

Gæster skal oplyse BV om hvilket forsikringsselskab de er forsikret i (før afrejse), og gæsterne kan frit vælge forsikringsselskab.

Forsikringsbetingelser varierer fra selskab til selskab. Det er den rejsendes pligt, at holde sig behørigt forsikret, idet rejsens pris ikke indeholder forsikringer. Det anbefales at undersøge vilkår for dækning samt beløbsstørrelser, for den aktuelle rejse og destination. Særligt hvad gælder kreditkort, med indeholdt rejseforsikring. På samme måde gør vi opmærksom på de nye begrænsninger for ’det gule sygesikringskort’, i forbindelse med rejser i og omkring Middelhavet.

BV kan afvise at sælge rejser til gæster, der ikke har gyldig rejsesygeforsikring. I henhold til gældende lov skal det oplyses, at BV modtager en kommission for salg af forsikringer, som autoriseret forhandler af GOUDA REJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser for Gouda kan findes på http://www.gouda.dk

Vaccinationer, personlige forhold m.v.
BV er udelukkende forpligtet til at oplyse om vaccinationer, der er nødvendige for besøg i de lande der besøges på den del af rejsen som BV har booket. Vi anbefaler dig derfor, at søge råd og vejledning hos din egen læge, med henblik på eventuelle anbefalede eller forebyggende vaccinationer og/eller medicin. (f.eks. mod malaria, etc.).

Besøges det nordlige Brasilien, Panama, Fransk Guyana ”Djævle øen” samt Madagaskar er vaccination for Gul Feber påkrævet.

Det er dit ansvar at informere BV, ved reservationstidspunkt, om specielle sygdomme eller handicap, der kan kræve ekstra assistance under krydstogtet. Der er tillige pligt til at oplyse BV såfremt der blandt rejsens gæster er gravide idet de fleste rederier afviser gravide, der er mere end 23 uger henne ved afrejse.

Ændring af rejsens pris
Med henvisning til Lov om Pakkerejser (Lov nr. 472 af 30. juni 1993) forbeholder BV sig ret til at justere den aftalte pris (i såvel op som nedadgående retning), i indtil 20 dage før rejsens påbegyndelse. Justeringer vil kunne ske med henvisning til ændringer i transportomkostningerne; herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter eller de valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende pakkerejse. Eventuelle brændstoftillæg vil blive viderefaktureret uden avance for BV efter de regler, der er gældende og vedtaget af de aktuelle rejseleverandører, luftfartsselskaber og rederier. Ændringer i valutakurser vil være baseret på den valutakurs og dato der er anført i brochurematerialet, prislisterne eller optionsaftalen. Eventuel refundering af indbetalte beløb vil ligeledes kunne reguleres for valutadifferencer baseret på aktuel valutakurs- og transaktionsdato(er), der kan dokumenteres mellem rejseleverandøren(e) og BV, og således ikke den dato kunden betaler BV.

Reklamation
Eventuelle reklamationer eller mangler i forbindelse med rejsen bedes uden ophold afgivet til evt. rejseledsager a) til ”hotelmanageren” på destinationen/hotellet/skibet og gerne med skriftligt kopi til BV. BV skal altid skriftligt orienteres senest syv arbejdsdage efter hjemkomst. Ethvert krav mod BV skal reguleres efter dansk lov.

Reklamation (efter rejsen)
Har du købt en flybillet (uden andet) og har du haft en dårlig oplevelse, skal du klage direkte til flyselskabet. Dernæst kan du gå til Forbrugerklagenævnet, hvis du ikke er tilfreds med flyselskabets afgørelse.  
Har du købt en pakkerejse (fly inkl. hotel o.a.), skal du sende reklamation skriftligt til rejsebureauet. Er du ikke tilfreds med bureauets afgørelse, kan du gå videre med din reklamation til Pakkerejseankenævnet. Du kan også vælge at klage via EU Kommissionens online klageportal. I givet fald skal du angive vores mail: info@bellavista.dk

Brug for rådgivning?

Lad os sammen finde frem til den helt rigtige rejse
Besked
Navn
*
Email
*
Telefon
Page Url

Eller ring til os på 70 236 236